Simpozij :||: Trajnostna infrastruktura kot most za povezovanje mest in regij


SI :||: DE :||: EN


22.4. 2021

10:00 – 18:00

Zdravilišče Radenci – Sava Hotels & Resorts

Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci

Mednarodni simpozij na temo trajnostne in aktivne mobilnosti organiziramo 130 let po odprtju Radgonske proge, ki je povezala takratna mesta Šentilj, Radgono in Ljutomer. Ta proga je konec devetnajstega stoletja prebivalce, mesta in regije ob reki Muri povezala z bolj znano Južno progo. Južna proga je povezala Dunaj prek Ljubljane s Trstom, in ker se je Radgonska proga navezovala na Južno progo so bili tudi prebivalci, mesta in regije ob rekije Muri že konec devetnajstega stoletja povezani s ključnimi metropolami osrednje Evrope.

Danes med-regionalni čezmejni železniški promet v Mura in Drava regijah ne obratuje več. Zaradi dveh manjkajočih členov – Murskega mostu na meji med Slovenijo in Avstrijo in kratkega odseka proge med med Slovenijo in Madžarsko – ni ponovno možno vzpostaviti železniškega omrežja #MuraDravaProge, v ocenjeni razdalji 375 kilometrov, ki je v teh regijah obstajalo že leta 1924. Murski most je bil miniran ob konce II. svetovne vojne, kratki odsek železniške proge med Lendavo in Rédicsem, je bil prav tako demontiran po drugi vojni. Prepričani smo, da si prebivalci, mesta in regije ob rekah rek Mure in Drave zaslužijo med-regijske čezmejne železniške povezave in hkrati predlagamo, da se ob teh obstoječih progah zgradijo tudi daljinske kolesarske proge.

Simpozij :||: Trajnostna infrastruktura kot most za povezovanje mest in regij je del pobude MiRi, ki si prizadeva za trajnostno in aktivno mobilnost na več-sektorski in multilateralni ravni tako štirih sosednjih držav – Slovenije, Avstrije, Hvraške in Madžarske – kot tudi v celotni osrednji in vzhodni Evropi. Pri tem združujemo gospodarstvo in politike z odločevalci v infrastrukturi, okolju in mobilnosti ter javnem zdravju. Simpozija se bodo udeležili tudi odgovorni za regionalni razvoj, raziskovalci_ke mobilnosti in nenazadnje odgovorni, operaterji in ponudniki v transportu in povezanih storitvah ne le iz štirih sosednjih držav, Slovenije, Avsrije, Hrvaške in Madžarke temveč tudi iz drugih držav srednje in vzhodne Evrope.

Zakaj na simpozij?


Simpozij je namenjen vsem odgovornim za infrastrukturo, okolje, mobilnost in javno zdravje, vključujoč javne uslužbence odgovorne za regionalni razvoj in transport ter transportne operatorje na lokalni, regionalni državni in nenazadnje mednarodni ravni.

Na simpoziju bodo zastopani najbolj prodorni raziskovalni inštituti s področja transporta in mobilnosti ter transportni ponudniki in povezane storitve.

Več v povzetku

Predavatelji


Predstavitve in okrogla miza široke palete ekskluzivno izbranih preverjenih izkušenih in prodornih strokovnjakov_inj, strategov-inj, oblikovalcev_k politik in raziskovalcev_k, ki bodo predstavili svoj pogled na trajnostno in aktivno mobilnost v teh negotovih časih.

All speakers

O simpoziju


Program simpozija je zastavljen nevtralno po spolu predavateljev. Zelo smo si prizadevali, da imamo uravnoteženo število predavateljev in predavateljic.

Svoj glas na simpoziju bodo imeli tudi predstavniki_ce manjšin iz Mura in Drava regij ter lokalni strokovnjaki_nje s področja trajnostne in aktivne mobilnosti.

All about the symposium

Pred-Registracija vašega interesa


Zaradi zelo omejenega števila mest na tem ekskluzivnem simpoziju priporočamo, da pred-registrirate vaš interes za udeležbo na letošnjem simpoziju. Letošnji simpozij je namenjen predvsem članom MiRi in povabljenim partnerjem pobude MiRi. Opravite Pred-Registracijo zdaj in si med prvimi zagotovite vabilo na simpozij!

Pred-Registracija